Accountancy en advies

Geautomatiseerde administratie, accountancy en advies. Onze boekhouders en fiscalisten maken simpel en betaalbaar ondernemen mogelijk.
Geautomatiseerd
Persoonlijk
Betaalbaar

Simpel en betaalbaar ondernemen.

AdvieZ, boekhouders en fiscalisten, onderscheidt zich door een eigentijdse en persoonlijke aanpak. De processen die ten grondslag liggen aan de administratie zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd, waardoor wij meer tijd hebben voor het contact met de ondernemer. De beschikbare tijd gebruiken we om optimaal costmanagement toe te passen. ( kostenbeheersing, waarde creatie en profit improvement)

Daarnaast gaan we met u op zoek naar de relevante financiële stuurinformatie. Door deze periodiek en helder te rapporteren kunt u tot weloverwogen besluiten komen. We zorgen dat er korte lijnen zijn tussen u en ons. Op deze manier ondersteunen wij u bij lastigere fiscale en bedrijfseconomische vraagstukken. De regelmatige one-minute overleggen helpen u en ons bij het vinden van de optimale kosteneffectieve oplossingen om uw zakelijke en persoonlijke financiële doelen te bereiken. Wat betekent dit voor u? …. kortom, Service van A tot Z

Noodpakket maatregelen coronacrisis

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een

Maatregelen in verband met coronavirus

In verband met het coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. Het gaat

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

De verplichting om het loon door te betalen aan een zieke werknemer eindigt in de regel na 104 weken van

Boetebeding arbeidscontract niet overgenomen in vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst omvatte onder meer een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en een

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een

Werktijdverkorting wegens coronavirus

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een beroep

Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van de

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de aanschaf van

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire

Box 3-heffing 2015

Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op

Simpel en betaalbaar ondernemen.

Contactformulier

Maak alvast kennis met uw adviseur Bart Mijnster. Zo kan hij u adequaat van dienst zijn, wanneer u vragen heeft.

Tel: 06-81882678
KvK: 20133183
BTW: 8183.21.088B01
Beconnr: 686128

7 + 3 =